Informace pro studenty a studentky o zrušení výuky některých praktických předmětů

Aktuální epidemiologická situace bohužel neumožňuje výuku praktických předmětů, proto jsme nuceni následující předměty v zimním semestru zrušit a přesunout je do letního:
 

  • Úvod do studia – proseminář           
  • Grafické techniky    
  • Technologie grafického média                                      
  • Úvod do praktické fotografie           
  • Biologická znečištění a jejich sanace
  • Přípravné kurzy pro Intermédia a Nová média        

 
Ostatní předměty probíhají online přes platformu MS TEAMS nebo zadáváním a vypracováním domácích úkolů přes AVU e-mail.