Přípravka pro obor Intermédia a nová média v zimním semestru akad. roce 2019/2020

Přípravka je povinná pro studenty 1. ročníku magisterského šetiletého programu ateliérů Intermediální tvorba a Nová média. Výuka přípravky probíhá pouze v zimním semestru.