Přednáška Viktora Kubíka Dějiny umění I. v pondělí 5. března odpadá a bude nahrazena v průběhu letního semestru.