Přijímací řízení do magisterského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 - aktualizace pokynů 15. 1. 2021