STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - Harmonogram:

Harmonogram průběhu Státní závěrečné zkoušky z dějin umění a architektury s informacemi o průběhu byl rozeslán všem zúčastněným na jejich e-mailové adresy.
Rospis je k nahlédnutí také na nástěnce KTDU nebo volejte tajemnici KTDU, která vám sdělí veškeré detaily.
Státní závěrečná zkouška se koná ve dnech 28. a 29. ledna.
Nezapomeňte si ke zkoušce přinést svůj  index!