UPOZORNĚNÍ: Konec zkouškového období je 13. září! Více info zde:

Náhradní zkouškové termíny jsou vypsány v systému STAG. 
Pokud informaci o náhradním zkouškovém termínu nezískáte touto cestou, je možné obrátit se na tejemnici KTDU Annu Vlasákovou.
Při neuzavření klasifikace do 13. září bude potřeba zažádat o podmínečný zápis.