Výstava jako médium. České umění 1957-1999 - 1.místo odborná literatura NKR

1. MÍSTO
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR
AUTOR/KA: PAVLÍNA MORGANOVÁ, TEREZIE NEKVINDOVÁ, DAGMAR SVATOŠOVÁ
NÁZEV: VÝSTAVA JAKO MÉDIUM. ČESKÉ UMĚNÍ 1957–1999
  
 
Toto dílo (1 036 stran!) je vyústěním dlouholeté badatelské činnosti navazující na projekty Vědecko‑výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU). Je první významnou publikací, která se pokouší nahlédnout dějiny českého umění 2. poloviny 20. století na pozadí vybraných přelomových výstav. Stěžejní koncepcí knihy je mapování typologie výstav sledovaného umění – proměny formátu vystavování, jejich tvůrců a organizátorů. U této publikace nelze odhlédnout od obsahu a struktury knihy coby hlavního faktoru, který je určující pro její výslednou formu a grafickou podobu. Adéla Svobodová prokázala svoji profesionalitu a zkušenost tím, s jakou přesvědčivostí a lehkostí dokázala graficky „roztřídit“ takové penzum informací a obrazového materiálu do podoby, při které se čtenář s chutí začte do odborných textů na uměnovědné téma, a přitom neztrácí pozornost ani chuť listovat dál… Publikace si své první místo právem zaslouží.
 
Karel Štědrý
člen výtvarné komise