Výzva k podávání žádostí na zahraniční pracovní stáže pro absolventy.

Vážené studentky,
Vážení studenti,
 
ráda bych vás informovala o nabídce zahraniční pracovní stáže v rámci Erasmus+ (Evropské Unie) pro studenty absolventského ročníku (po ukončení studia v červnu). Pracovní stáž musí být řádně splněna a ukončena do jednoho roku od ukončení Vašeho studia a může být na dobu min. 2 měsíce a max. 5 měsíců.
 
Žádosti se všemi náležitostmi přineste na zahraniční oddělení nejpozději do: 11.4.2019.
 
Výše finanční podpory (druhý řádek v tabulce): https://www.naerasmusplus.cz/file/3981/Sazby_E+VŠ_výzva_2018.pdf
Více informací: https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/
 
Žádosti odevzdávejte v písemné podobě na zahraniční oddělení do výše uvedeného termínu. Později odevzdané žádosti nebudou akceptovány.
 
Mějte na zřeteli, že každá žádost musí obsahovat: 
-          písemné doporučení a souhlas vedoucího pedagoga vašeho domovského ateliéru;
-          potvrzující dopis nebo email od organizace, kde máte domluvenou stáž;
-          odůvodnění žádosti (hlavní textové pole na univerzálním formuláři);
-          motivační dopis (v češtině a angličtině);
-          životopis (v češtině a angličtině);
-          portfolio (USB, emailem, nebo tištěné)
 
Požadované materiály jsou plnohodnotnou součástí žádosti, neúplné žádosti nebude možné přijmout.
 
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit emailem nebo osobně během úředních hodin.