Výzva k podávání žádostí na zahraniční studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020

Uzávěrka všech žádostí o zahraniční studijní pobyt je 16.11.2018.
Upozorňujeme, že je vypsán pouze tento jeden termín k podávání žádostí na oba semestry.
 
Žádosti odevzdávejte v písemné podobě na zahraniční oddělení do výše uvedeného termínu. Později odevzdané žádosti nebude možné příjmout. Formulář žádosti, seznam partnerských škol, na které se lze hlásit, a další podrobné informace naleznete v příloze.
 
Mějte na zřeteli, že každá žádost musí obsahovat:  
1)         vyplněnou univerzální žádost, která musí obsahovat:
                a)  odůvodnění žádosti - proč žádám o zahraniční stáž
                b)  přesný název vámi vybrané školy (máte možnost volby dvou škol, první je chápána jako prioritní)
                c) doporučení a souhlas vedoucího pedagoga vašeho domovského ateliéru (druhá strana univerzální žádosti)
2)         motivační dopis (v češtině a angličtině)
3)         životopis (v češtině a angličtině)
4)         portfolio (tištěná i elektronická forma)

Požadované materiály jsou plnohodnotnou součástí žádosti, neúplné žádosti nebude možné přijmout.
 
Podrobná pravidla pro zahraniční studijní pobyty (včetně dalších způsobů stážování na AVU) naleznete v příloze – viz Stážování na AVU – podrobná pravidla, Metodické pokyny k studijním a pracovním stážím. 
 
Pro studenty 6. ročníku nabízíme možnost se hlásit na zahraniční pracovní stáže Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020. Vybraní studenti nastupují na tyto stáže bezprostředně po ukončení studia. Uzávěrka všech žádostí na zahraniční pracovní stáž je 11.04.2019.  Postup a podmínky pro pracovní stáže naleznete v příloze – viz Stážování na AVU – podrobná pravidla, Metodické pokyny k studijním a pracovním stážím.