Výzva k podávání doplňkových žádostí na zahraniční studijní pobyty 2020/2021 na LS

Uzávěrka doplňkových žádostí o zahraniční studijní pobyt je 30.09.2020

V příloze posílám aktuální seznam míst, který by se vám měl zobrazit ve STAGu k přihlašování, pokud si všimnete nějaké nesrovnalosti, prosím kontaktujte mě (770195312). Berte na zřetel, že vývoj COVID19 a pandemie není v rukách AVU a každá škola bude rozhodovat samostatně o výuce dle vývoje v jejich zemi, je třeba brát na to zřetel a bedlivě sledovat vývoj v zemích, kam se chcete hlásit.
 
Žádosti odevzdávejte pouze v elektronické formě skrze IS/STAG do výše uvedeného termínu. Později odevzdané žádosti nebude možné příjmout. Formulář žádosti, seznam partnerských škol, na které se lze hlásit, a další podrobné informace naleznete na IS/STAG pod záložkou ECTS Výjezdy/Aktuální nabídky (https://stag-avu.zcu.cz/portal/studium/isstag/ects-vyjezdy.html). Pro snaší orientaci doporučuju zaškrtnout ve vyhledávání políčko: Pouze nabídky s neukončeným přihlašováním.  
 
Mějte na zřeteli, že za každou žádost musíte nahrát tyto dokumenty (záložka dokumenty - pod tabulkou škol):
1)         vyplněnou univerzální žádost, která musí obsahovat:
                a)  odůvodnění žádosti - proč žádám o zahraniční stáž
                b)  přesný název vámi vybrané školy a která je priorita 1 a která je priorita 2 (máte možnost volby dvou škol, první je chápána jako prioritní)
                c) doporučení a souhlas vedoucího pedagoga vašeho domovského ateliéru (druhá strana univerzální žádosti)
Pokud váš pedagog nemá elektornický podpis, žádost naskenujte, nebo ofoťte.  
2)         motivační dopis (pouze v angličtině)
3)         životopis (pouze v angličtině)
4)         portfolio (pouze elektronická forma)
Požadované materiály jsou plnohodnotnou součástí žádosti, neúplné žádosti nebude možné přijmout.
 
Podrobná pravidla pro zahraniční studijní pobyty (včetně dalších způsobů stážování na AVU) naleznete na stránkách AVU.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo emailm.