Veřejné zasedání Umělecké rady AVU ve čtvrtek 15. 10. 2020

čtvrtek 15. 10. 2020, 10:00 – 14:30, aula AVU
 
10:00
Řízení ke jmenování profesorkou
doc. MgA. Milena Dopitová
Akademie výtvarných umění v Praze
obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
 
11:15
Habilitační řízení 
Ing. arch Petr Stolín
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
obor: Výtvarné umění se zaměřením Architektonická tvorba

13:00
Řízení ke jmenování profesorem
doc. akad. mal. Dalibor Smutný
Akademie výtvarných umění v Praze
obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
 
 
Zasedání probíhá hybridní formou, tzn. prezenčně v aule AVU pro členy Umělecké rady a zároveň online prostřednictvím MS Teams.
Přístup veřejnosti je možný pouze online.
K zasedání se můžete připojit tímto odkazem či přímo v MS Teams kódem eiq3cn7