Vybrané kapitoly z dějin architektury - Jiří T. Kotalík - aktuální program vycházek: