Vybrané kapitoly z dějin architektury - Jiří T. Kotalík - vycházky prosinec 2018 - zápočty leden

Prosinec 2018
 
ve středu 5. 12. 2018 – se vycházka nekoná   
 
ve středu  12.12. 2018 - sraz ve 13.30 před Astronomickou věží v nádvoří Klementina v komplexu mezi Křížovnickou a Karlovou ulicí a Mariánským náměstím, metro A Staroměstská, tram 2, 17,18 navštívíme kostel sv. Klimenta
Tato vycházka je poslední v roce 2018!
 
 
ZÁPOČET
Zájemci o zápočet z předmětu jej mohou získat
ve středu 9. ledna 2019 mezi 11.00 – 12.00 na katedře teorie a dějin umění v I. patře Hlavní budovy AVU
Náhradní termín tamtéž 23. ledna 2019