Vybrané kapitoly z dějin architektury - vycházkový cyklus bude zahájen 27. února 2019. Program nalznete zde: