Zápočtové termíny Václava Magida jsou 24. a 31. ledna od 12:00 v uč.č.6

Zápočty budou probíhat formou písemného testu.