ZÁPOČTOVÉ TERMÍNY ZS 2018

Tento přehled je průběžně aktualizován a zároveň je vyvěšen na nástěnkách AVU na hlavní budově u uč.č.6 a ve vestibulu Moderní galerie.