Započtové termíny PhDr. Štěpána Váchy, Ph.D. se konají 3. a 17. ledna.