Zkouška z Filozofie umění - Petr Rezek - více zde:

Zkouška z Filozofie umění se koná v termínech 11. a 17. června vždy od 16:00 v učebně č.6
Portfolio sebou.
Je potřeba přihlásit se v systému STAG.
POZOR! Bylo mylně uvedeno, že na každého studenta je 20 minut!
Přijďte všichni najednou. Zkouška bude probíhat formou diskuse.