Zkouškové a zápočtové termíny - letní semestr 2018/2019

Nový způsob přihlašování se na zkouškové a zápočtové termíny v letním semestru akad. roku 2018/2019.

Vypsané termíny se od tohoto roku můžete dozvědět pouze skrze studentský informační systém STAG. Abyste se mohli zkoušky a zápočtu zúčastnit, je nutné se na vypsaný termín přihlásit. V příloze naleznete jednoduchý manuál, jakým způsobem postupovat k přihlášení na termíny.
 
Již na začátku tohoto akademického roku byly všem studentům na školní email zaslány přihlašovací údaje do IS/STAGu. Přihlašovací údaje se skládají z uživatelského jména, kterým je studentské osobní číslo, a hesla. Pokud jste si stále nezměnili heslo, bylo Vám automaticky přidělené heslo ve tvaru: x……… (na místo teček je celé Vaše rodné číslo). V případě, že byste měli problém s přihlášením do IS/STAGu, obraťte se na administrátora STAGu Tomáše Kuchaře, nebo na studijní oddělení.

Tomáš Kuchař - tomas.kuchar@avu.cz
studijní oddělení - studijni@avu.cz