New Wave. Diplomanti AVU 2017 AVU Graduates

Kolektiv autorů
 

NEW WAVE
Diplomanti AVU 2017 / AVU Graduates 2017
24. 6. – 30. 7. 2017 / 24 June – 7 August 2017
 
Veletržní palác Národní galerie v Praze / Trade Fair Palace, National Gallery in Prague
3. patro, Korzo, Hala A / 3rd floor, Promenade, Hall A
 
Katalog k výstavě šestačtyřiceti absolventů Akademie výtvarných umění v Praze, kteří v roce 2017 zakončili své šestileté stadium. Reprodukce každého z nich je doprovázena teoretickým textem o jeho díle, autory těchto textů se stali mladí teoretici a kurátoři. Kurátor výstavy Václav Janoščík se stal autorem konceptu celého katalogu a zároveň autorem úvodního slova. Katalog vychází ve dvoujjazyčné mutaci.
 
Kurátor / Curator: Václav Janoščík
Autoři textů / Catalogue Text Authors: Anežka Bartlová, Alžběta Cibulková, Václav Janoščík, Lenka Kerdová, Lucia Kvočáková, Vojtěch Märc, Jana Peroutková, Tina Poliačková, Anna Remešová, Eva Skopalová
Překlady / Translations: Anna Bryson
Korektury / Text Proofs: Tereza Hubáčková
Grafický design / Graphic Design: Jan Matoušek
Fotografie / Photos: Radek Dětinský a archiv autorů / authors´ archive
Architektky / Architects: Iveta Čermáková, Monika Čermáková
Produkce výstavy a katalogu / Exhibition and catalogue production: Blanka Čermáková
Technická realizace / Technical Implementation: Matěj Al-Ali, Jiří Vrzba, dílny AVU / AVU Workshops
Tisk / Print: Indigoprint, s. r. o.
Papír / Paper: MultiArt 130/300 gsm
Počet výtisků / Print Run: 500 ks / pcs
 
Hlavní partneři / General Partners
Národní galerie v Praze, MŠMT, PFF
Partneři výstavy / Exhibition Partners
Papyrus, Indigoprint, Kamenoprůmyslové závody, s. r. o. Šluknov, Sins, Artmen Home Ideas, Zobák, 24print.eu
Mediální partneři / Media Partners
Echo24, Radio1, Radio Wave, A2, Artmapa, Protišedi
 
ISBN 978-80-87108-73-4

150 Kč