Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

David Hradil, Janka Hradilová, Igor Fogaš, Štěpánka Hrdličková Kučková
 

PŘÍNOS MATERIÁLOVÝCH ANALÝZ PRO INTERPRETACI TECHNIKY MALBY A UMĚLECKO-HISTORICKÁ BÁDÁNÍ OBECNĚ

Autoři: David Hradil, Janka Hradilová, Igor Fogaš, Štěpánka Hrdličková Kučková
Vydala Akademie výtvarných umění v Praze
ISBN 978-80-87108-43-7

K příležitosti konání 1. studentského workshopu pořádaného laboratoří ALMA ve dnech 30.9 - 2.10. 2013 byla vydána  monografie s názvem "Přínos materiálových  analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko - historická bádání obecně" autorů D. Hradila, J. Hradilové, I. Fogaše a Š. Hrdličkové Kučkové. Účastnící workshopu mají publikaci zajištěnu zdarma (bude zaslána), ostatní si ji mohou objednat.

 
 
OBSAH

David Hradil
Klíčové slovo „ANALÝZA“
 
Janka Hradilová
Interpretace techniky malby s využitím materiálového průzkumu
 
Janka Hradilová
Vybrané ukázky z materiálového průzkumu
 
Igor Fogaš
Analýza v praxi restaurátorského průzkumu
 
Štěpánka Hrdličková Kučková
Současné směry výzkumu (I.): Analýza organických látek
 
David Hradil
Současné směry výzkumu (II.): Hledání provenienčních znaků
 
EXTENDED ABSTRAC TS / ZDEŇKA ČERMÁKOVÁ
 
Analysis as a keyword / David Hradil
 
Interpretation of the painting technique supported by material research / Janka Hradilová
 
Selected examples of materials research / Janka Hradilová
 
Analysis in practice of restoration survey / Igor Fogaš
 
Current directions in research (I.): analysis of organic materials / Štěpánka Hrdličková Kučková
 
Current directions in research (II.): search for provenance characteristics / David Hradil
 
 
Cena: 280,- Kč bez DPH (DPH 10%), osobní odběr (doručení poštou - cena zvýšena o náklady na doručení)
 
Tuto a další publikace laboratoře ALMA lze objednat i na stránkách laboratoře: https://www.alma-lab.cz

 

308 Kč