UMĚNÍ SPOLUPRÁCE

ZÁLEŠÁK, JAN
 

anotace: Od počátku devadesátých let jsme v současném umění svědky obratu ke spolupráci, který zahrnuje zesílení důrazu na kolektivní formy umělecké praxe a participativní přístupy, v jejichž rámci umělci zapojují do realizace svých projektů „obyčejné lidi“, případně celé komunity. Studie Umění spolupráce se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskursu o umění spolupráce; druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění. Přehledová část knihy je doplněna trojicí případových studií, zaměřených na vybrané umělecké projekty (Nic tam není Kateřiny Šedé, My skupiny Rafani a Figura a pozadí Jespera Alvaera a Isabely Grosseové), které svou uměleckou hodnotou a komplexností představují vhodné východisko pro komparativní analýzu.

rok vydání: 2011
počet stran: 292

Publikace je již rozebraná.
 
synopsis: Since the 1990s we have been witnessing a collaborative turn in contemporary fine arts, that includes a growing interest in collective forms of artistic practice and participatory approaches, which are characterized by artists’ involvement of “ordinary people” or particular communities. There are two main areas of interest involved in this study. The first is an introduction into a contemporary discourse on collaborative art; the second is a survey of manifestations and forms of collaboration in the Czech contemporary art. This survey is completed with a triplet of case studies focused on the selected art projects (There Is Nothing There by Kateřina Šedá, Us by Rafani group, and Figure and Ground by Jesper Alvaer and Isabella Grosseová). Artistic value and complexity of these projects makes them an excellent starting point for a comparative analysis.

200 Kč