User account

Enter your AVU username.
Enter the password that accompanies your username.

Pro přihlášení k účtu na portálu AVU používají studenti, pedagogové a ostatní zaměstnanci své uživatelské jméno ve tvaru:

avuxxxx

které jim bylo přiděleno spolu se studijním či zaměstnaneckým průkazem, tedy kartou ISIC, ITIC nebo kartou zaměstnance.
Toto uživatelské jméno je také na kartě vytištěno.

Při převzetí karty obdržel zároveň každý uživatel i počáteční vygenerované heslo.
Po přihlášení do autentifikačního systému  LDAP si lze přidělené heslo změnit.
Lze tam také najít údaje o Vašem poštovním účtu a jeho nastaveních.

Stejné heslo použijte pak i pro přihlášení k portálu AVU.
Komu se přihlášení nedaří, své heslo zapomněl nebo mu po uplynutí roční lhůty expirovalo, kontaktujte, prosím, oddělení  

správa informačních systémů

kde najdete další informace.