User account

Enter your AVU username.
Enter the password that accompanies your username.

Přihlášení na této stránce slouží pouze pro přihlašování uživatelů do administrace webu!

Pro přihlášení k ostatním aplikacím používaným na AVU použijte následující odkazy:

 
Ke všem systémům použijete stejné uživatelské jméno a heslo, jaké máte k e-mailu.
Komu se přihlášení nedaří, své heslo zapomněl nebo mu po uplynutí roční lhůty expirovalo, kontaktujte, prosím, oddělení  

správa informačních systémů