Absence obrazu. Architektonika filmového zážitku
školitel: MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D., Ateliér nových médií 1
 
Disertační projekt se v mediálním rámci nových technologií soustředí na oblast tvorby příběhu a zabývá se především dvěma fenomény: jednak zkoumá práci s absencí zobrazené informace v rámci analýzy filmového jazyka, a dále sleduje, jak se divácký zážitek mění v rámci užití imerzních zobrazovacích technologií, specificky v rámci 360° videa a VR technologie.
 
Každá technologická inovace navazuje na svůj předešlý stupeň a integruje jazyk média předešlého. Tak jako se mění technologie, mění se i jazyk media. Zároveň tak jako se mění jazyk media, mění se i divácká zkušenost. Absence zobrazení tvoří základní předpoklad pro aktivitu diváka pohyblivého obrazu. Imerzní technologie pak tvoří protipól to absence – je to nástroj, který disponuje „maximem možností“, „neomezeným“ světem, schopností „vidět za roh“. Srovnáním obou přístupů pak lze odhalit podobu současného aktivního diváka.
 

Profesní data

Životopis

Viktor Takáč (1982) je vizuální umělec působící v Praze. V současnosti studuje v doktorandském programu na Akademii výtvarných umění u MgA. Tomáše Svobody Ph.D., kde se věnuje tématu absence obrazu v pohyblivém obrazu. Dekonstruuje principy filmové řeči a zkoumá podmínky proměny filmového jazyka v podmínkách imerzních technologií.
 
Je absolventem AVU, kde diplomoval v roce 2012 v atelieru Monumentální tvorba / školy Jiřího Příhody. Na AVU se dále věnuje pedagogické činnosti a je asistentem atelieru Nová media II. Dále pracuje jako lektor na anglické škole Prague College v Praze. Od roku 2020 je zastoupen galerií Nevan Contempo.
 
Autor pracuje s médiem videa, instalace, ale i performance a happeningu. V jeho dílech lze identifikovat dvě hlavní linie tvůrčího zájmu. Tou první je tvorba instalací, které diváka navigují prostorem. Druhou pak reflexe videa jakožto média – a s tím i podmínek jeho tvorby a vnímání. Ve většině děl se zmíněné linie kombinují, a tak vznikají situace, jejichž prostorové podmínky se vztahují k tématu díla.
 
Odkazy:
www.viktortakac.cz
https://vimeo.com/viktortakac
https://www.nevan.gallery/viktor-takac
 
 

diplomová práce