Otázky duševného zdravia a queer identity v umení 20. a 21. storočia
školitel: MgA. Josef Bolf, Ateliér malby 3

Práca s vlastnou identitou, otázkami bytia a konfrontácia vnútorného prežívania pre mnohých umelcov nie je jednoduchou voľbou, skôr nevyhnutnou potrebou po poznaní seba samého, po živelnom dialógu s vlastnou dušou, priblížení sa k porozumeniu existencie a zmyslu života. Doktorandská práca skúma tému duševného zdravia a vnútorného prežívania a paralelne sa zaoberá otázkami inakosti a queer identitou v súčasnom umení. Študuje diela a životné príbehy umelcov, ktorí búrali/búrajú stigmu spojenú s duševným zdravím a konzervatívne predstavy heteronormatívneho sveta. Zámerom práce je prinášať diskusiu na tieto témy a priblížiť súčasné queer, LGBT+ a homoerotické umenie. Doktorandská práca je z veľkej časti postavená na spolupráci so študentmi, organizovaní výstav, workshopov a eventov. Rovnako tiež na nadväzovaní nových kolaborácií so spriatelenými umelcami.

Profesní data

Životopis

Jan Durina (1988, Žilina) je slovenský interdisciplinárny umelec, ktorého diela sa zaoberajú témou duševného zdravia, skúmajú otázky identity, ľudského tela a sveta prírody. Na začiatku kariéry sa venoval hlavne digitálnej fotografii, v rámci ktorej produkoval rafinované fantazijné obrazy a koláže. Okrem fotografie pracuje s performanciou, filmom, textilom a hudbou; s ľahkosťou sa pohybuje medzi výstavnými aktivitami a performatívnymi projektmi. V roku 2014 sa presťahoval do Berlína, kde žil a tvoril vyše päť rokov. Práve tam sa jeho hlavným vyjadrovacím prostriedkom stala performancia. Teatrálnu audiovizuálnu show For you Katrina​predstavil v rokoch 2017 a 2018 na pódiách renomovaných hudobných klubov, festivalov a divadiel v rámci Európy.
Jan Durina absolvoval bakalárske štúdium v ateliéri Nových médií prof. Anny Tretter na Fakulte umení TU v Košiciach (2007-2011) a magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre intermédií v ateliéri A. Čierneho (2012-2014). Samostatne vystavoval v Nemecku, Francúzsku, Čechách, Poľsku, Taliansku, Turecku a na Slovensku. Autorove diela sú v súkromných zbierkach na Slovensku, Českej republike, Poľsku, Nemecku, USA, Anglicku a v Holandsku. V roku 2019 bol finalistom Ceny Oskára Čepana.