Profesní data

Životopis

doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
 
Historička umění a kurátorka, žije v Praze. Je vedoucí VVP AVU, na Akademii výtvarného umění v Praze přednáší dějiny českého umění 20. století. Je autorkou knihy Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain (Karolinum Press 2014), vycházející z české knihy Akční umění (Votobia, 1999, 2. vydání Nakladatelství J. Vacl, 2010); spolueditorkou antologie České umění 1939-1989 / Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, 2001) a České umění 1980-2010 / Texty a dokumenty (VVP AVU, 2012). Publikovala řadu odborných textů, např. Fluxus East (Künstler-haus Bethanien, Berlín 2007), Akce, slovo, pohyb, prostor (GHMP 1999). Je autorkou výstav, např.: Někdy v sukni / Umění 90. let (Moravská galerie v Brně a GHMP 2014), Začátek století (Západočeská galerie v Plzni 2012, Galerie výtvarného umění Ostrava 2013), Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let (Dům umění města Brna, 2004, Futura, Praha 2005).