Kulturní politika a vizuální umění

Aula DigiLab Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze

a Katedra estetiky FF UK v Praze

pořádají jednodenní konferenci

Kulturní politika a vizuální umění

Konference proběhne 4. října 2010 v aule DigiLab Akademie výtvarných umění v Praze (U Akademie 4).

Konference „Kulturní politika a vizuální umění“ si klade za cíl vytvořit prostor pro teoretickou reflexi současného vztahu mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění (včetně galerií, uměleckých škol a o. p. sdružení), veřejností a státem a pro kritické zhodnocení dosavadních debat o tomto vztahu. Přestože se toho na toto téma napsalo hodně, jakákoli hlubší reflexe vztahu státu a kultury (především té estetické či umělecké), která by vymezila konceptuální rámec možných polemik, naprosto chybí. Jinými slovy, chybí nám metajazyk, který by zpřehlednil pole možných strategií a vytvořil pozadí pro systematickou kritiku kulturní politiky, chybí nám jasně formulovaný střet idejí.

Program:

9.55 Zahájení konference
10.00 - 11.00 Martin Škabraha (Centrum globálních studií, Praha): „Co oko nevidí… O estetickém rozměru politiky“
11.00 - 12.00 Ladislav Kesner (Masarykova Univerzita, Brno): „Umění: Proč a k čemu? Bludný kruh současného diskurzu o umění a kulturní politice“
12.00 - 13.00 Milena Bartlová (Akademie výtvarných umění, Praha): „Neviditelná ruka trhu nepotřebuje umění, protože nemá oko“
13.00 - 14.30 Přestávka
14.30 - 15.30 Marcel Tomášek (Centrum pro veřejnou politiku, Praha): „Proměny uměleckého milieu z pohledu post-socialistické sociální změny a prosazování se kreativní ekonomiky: Creative economy in the making?“
15.30 - 16.30 Michal Koleček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L.): „Umění v pohybu: Proměny institucionálního rámce současného českého výtvarného umění“
16.30 - 17.30 Vlasta Čiháková-Noshiro (Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/FaVU VUT, Brno): „Co nám chybí, co potřebujeme?“
17.30 - 18.00 Přestávka
18.00 - 19.00 Panelová diskuze „Kulturní politika a živá kultura“ (moderují Václav Magid a Jakub Stejskal)