Počátkem může být nula

budova bývalého ÚLUV
Národní 36
Praha 1
Czech Republic

Počátkem může být nula
Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus
- v rámci festivalu 4+4 DNY V POHYBU

Určení vlastního místa na světě a vymezení si svého prostoru je přirozenou potřebou a logickým vývojem každého člověka. Uspořádáním chaosu, definováním záchytných bodů, k nimž se vztahujeme a které jsou mírou věcí, tvoříme svoji identitu. Žitý prostor silnou měrou určuje architektura. Současní umělci se k ní buď vyjadřují přímo nebo ji vnímají v druhém plánu jako přirozenou součást svého prostoru a jeho existenciálního prožívání.

Zastoupení umělci: Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Jiří Černický, Jan Fabián, Pavla Gajdošíková, David Kopecký, Eva Koťátková, Ján Mančuška, David Možný, Jan Pfeiffer, Daniel Pitín, Pavla Sceranková, Christoph Srb, Ivan Svoboda, Tomáš Svoboda, Tomáš Vaněk, Vojtěch Vaněk, Kateřina Zochová

Kurátorky: Terezie Nekvindová a Sláva Sobotovičová
Technická spolupráce: Tereza Velíková
Pořádá: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU), více na http://vvp.avu.cz/
Poděkování: Lucie Šmardová, Blanka Švédová, hunt kastner artworks