Alexandra Atlasová: DIK

06.01.2011 - 22.01.2011
vernisáž 6.1.2011 od 18 hod.
Galerie K4
Celetná 20
Praha 1
Czech Republic

Třetí kurátorský projekt Galerie K4 představí kresby Alexandry Atlasové, studentky Ateliéru intermediální tvorby I. Milana Knížáka. Název výstavy DIK, romsky „koukej“, obsahuje několik dalších významů, zřejmých z tématických okruhů autorčiných prací.

            Cykly kreseb, vycházejících jednak ze zkušenosti práce na dětské onkologii, jednak z pozoruhodného nakládání s pornografickými časopisy, vyjadřují paradoxně podobnou náladu. Černobílé kresby změtí deformovaných těl, realisticky překreslované erotické fotografie i barevné fixové kresby z nemocničního prostředí mají přes stylovou různost něco společného – jsou tísnivým zachycením tělesnosti v její krajnosti, v momentu před úplným zánikem. Dětsky stylizované kresby onkologických pacientů a nemocničního personálu představují mikrokosmos bytostí bojujících v extrémních podmínkách o své duševní zdraví. V erotických kresbách se lidské tělo stává kusem masa, týraného a ponižovaného, propletená těla budí dojem rakovinového bujení, pohlavní orgány se mění na nádory pracující na rozkladu odlidštěných těl.