Daniel Grúň: Fantastický konceptualismus

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

VVP AVU Vás srdečně zve na pokračování jarního cyklu Středy na AVU:
středa 6-4-2011, od 18:00
aula Akademie výtvarných umění v Praze (3. patro)
U Akademie 4, Praha 7

DANIEL GRÚŇ
„FANTASTICKÝ KONCEPTUALISMUS“
Neoavantgarda, kritika a politika v letech 1968–1981 na Slovensku

Přednáška Daniela Grúně se bude zabývat společenskou rolí neoavantgardního umělce na Slovensku a v Československu po roce 1968. Pokračování avantgardních „her“ se v 70. letech ukázalo jako problematické a umělci se museli přizpůsobit změněným společenským podmínkám. Působení umělců mimo institucionální rámce a současně uplatnění se ve společenských zakázkách vyplynulo ze schizofrenního vzorce doby normalizace. Radikální dematerializace výtvarné výpovědi, společné projekty, zájem o vědecké utopie a využití míst mimo galerii – to jsou některé charakteristiky slovenského konceptualismu, který není možné pojmenovat jinak než jako „fantastický“. Odkud se na Slovensku vzal konceptualismus a jak je reflektovaný v současném uměleckém provozu

Přednášku můžete sledovat také on-line na portálu ČT 24 nebo na stránkách iVysílání České televize, kde bude později archivována.
http://www.ct24.cz/kultura/kultura-on-line/stredy-na-avu/
Technická podpora Diglab AVU.

Další připravované přednášky:
20. 4. Sylva Poláková, Konvergence filmu a architektury
4. 5. Václav Hájek, Rosa rosarum. Metaforika růžové barvy v masové kultuře a umění
Program celého cyklus pro letní semestr 2010/2011 naleznete v příloze nebo na stránce http://vvp.avu.cz/