Ak.soch.Michal Blažek: Odlišnosti přístupu restaurátorských týmů na chrámech v Angoru

14.04.2011
13-15 hod, Aula AVU
Akademie výtvarných umění
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic