GAVU: A pak že ryby lítaj v mracích

Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Název výstavy „A pak že ryby lítaj v mracích“ se týká uměleckého úsilí čtyř studentů ateliéru pražské AVU Malba III Michaela Rittsteina - Jakuba Gajdošíka, Jana Haranta, Barbory Myslikovjanové a Michaela Noska. Ti se ve své tvorbě musí potýkat se spoustou nástrah a často by se mohlo zdát, že cíle, které si vytyčili, jsou nedosažitelné. Mohlo by se zdát, že se snaží nechat ryby vzlétnout. Spousta lidí pak vyřkne větu ne nepodobnou té, která pojmenovává výstavu. Vystavujícím se ale daří překonat zdánlivě nepřekonatelné překážky a opravdu nechat cokoliv obrazně řečeno vzlétnout. Ostatně podle slov Jana Haranta by místo ryb mohlo být klidně i slovo „lidé“.
Proč vlastně budou na výstavě alegoricky řečeno „létat“ právě tito čtyři vystavující? Cesta k současné podobě výstavy byla postupná. Původně měli vystavovat pouze Harant s Noskem. Pak ale od již vystavujících padl návrh na třetí členku ateliéru - Barboru Myslikovjanovou. Nakonec zaznělo – proč ne i Jakub Gajdošík, čtvrtý a poslední člen ročníku? Právě jeho přidáním vznikl celek, kompletní druhý ročník, který dává nahlédnout zvídavému divákovi do samotným systémem jasně vymezené a uchopitelné součástky českého uměleckého školství. Druhý ročník není nijak vysoké číslo, ale právě tento fakt nám dává možnost sledovat organický živel, který se spletl dohromady ze čtyř svébytných proudů, jehož jednotlivé snopce si svou individualitu zachovávají, ale přesto se vinou koridorem postupu studijním programem. Samozřejmě díky otevřenosti se tyto proudy mohou kdykoliv nenávratně rozpojit, ale právě ta křehkost momentálního spojení je to, co dává výstavě sílu a svou určitou nemožností odkazuje na název výstavy.
Uvidíme silně senzuálně procítěné obrazy (nejen) včel Jana Haranta, umělce prožívajícího život v mnohém podobný avantgardním umělcům minulosti a někdy spějícího až k modernistickému „vše pro obraz“. Velmi mysticky působí obrazy Michaela Noska, pracujícího s motivy pižmoňů, krav a dalších sudokopytníků. Naléhavé je sdělení Barbory Myslikovjanové, jejíž často zraněné či v sexuálně traumatizujících situacích se nacházející děti upozorňují na fakta, která naše společnost možná ani nechce vidět, i když by měla. Znepokojivou atmosféru navozuje i dílo Jakuba Gajdošíka, které svou narací a mnohdy poněkud hrubšími tématy připomíná předchozí autorovo studium filmu, ale hlavně inspiraci estetikou a způsobem narace média komixu.
Nyní již je na divácích, aby spolu s těmito umělci jako ryby vzlétli do mraků ...

Pavel Froněk, kurátor výstavy