Jiří Přibáň: Kánon umění a proměna veřejnosti

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha
Czech Republic

Hlavním tématem této přednášky bude diference mezi estetickými a politickými formami sociální komunikace. Moderní umění funguje jako neustálý proces vznikání a rozbíjení kulturního kánonu, v němž se definují hodnoty a normy estetického vnímání a prožitku. Tento proces je veřejný, a proto v něm dochází k protnutí estetické a politické roviny umění. Každá proměna veřejnosti znamená i proměnu uměleckého kánonu, což obzvlášť v době masmediálně konstruované reality vyvolává zásadní otázky po smyslu a možnostech politicky angažovaného umění a vztahu mezi symbolickými formami v politice a umění. Součásti přednášky proto bude i zamyšlení nad vývojem těchto forem v českém výtvarném umění po roce 1989. . Jiří Přibáň je právník a sociolog. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako profesor na Cardiff Law School, University of Wales. V roce 2001 byl hostujícím profesorem filozofie a sociologie na Karlově univerzitě. Dále přednášel na European University Institute ve Florencii, New York University v Praze, University of California v Berkeley, University of San Francisco, University of Pretoria a University of New South Wales, Sydney. Jiří Přibáň publikuje v oblasti ústavního a evropského práva, sociologie práva, právní filozofie a srovnávací a teorie lidských práv. Pravidelně přispívá pro BBC World Service a další periodika.