Alexander Kluge in Prag

17.05.2012 - 19.05.2012
18:00-24:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha
Czech Republic

Praha 01/04/2012 - Alexander Kluge in Prag je pásmo projekcí filmů významného německého spisovatele, režiséra a producenta Alexandera Klugeho, který letos v únoru oslavil 80. narozeniny. Na pražské AVU bude ve třech dnech, mezi 17___19. květnem představena část autorovy filmografie, která bude v České republice promítána vůbec poprvé.V roce 1966 natočil Alexander Kluge první celovečerní film Rozloučení se včerejškem (Abschied von gestern), který byl v Benátkách oceněn Stříbrným lvem. Tehdy se zrodil Nový německý film. Postupně získávají uznání filmy dalších filmových tvůrců tohoto proudu: Rainera Wernera Fassbindera, Wima Wenderse a Wernera Herzoga. Jejich díla z německé kinematografie vytvořila mezinárodní značku. Kluge je z nich však nejradikálnější.
 
Jeden zážitek jeden film, jeden vjem jeden film, tomu se říká krystalizovaný okamžik, a to je vzorec filmu“, definuje Kluge funkci filmového média v dokumentu Andrease Ammera. 

Autor je přesvědčen, že kinematografie se od svého počátku odvíjela špatným směrem. Tvrdí, že narativní film potlačuje v divákovi prostor pro jeho vlastní fantazii. Naopak jeho fragmentárnější díla, která jsou postavena na jedné události, zážitku nebo vjemu podněcují u publika volnou asociaci. 
Klugeho metoda filmových esejí je paralelou k neomarxistické Frankfurtské škole, která se od 50. let zabývala širším výzkumem moderních společenských jevů. Tam se i na konci padesátých let Kluge osobně setkal s filozofem a hudebním teoretikem Theodorem W. Adornem. Klugeho dílo je kulturním výzkumem. Hledá klíčové body, od kterých pomocí dialogu epicky rozvíjí teoretické rámce bádané problematiky. 


 
Kluge zkoumá možnosti myšlení společnosti v alternativách. Ptá se po variantách dějin. „Objevuje oblast, kde se střetávají životní příběhy, denní procesy, každodenní přání a celkově životní projekty“, přibližuje svého přítele filozof Jürgen Habermas v dokumentu Angeliky Wittlich. Tento prostor je tak vnějším a maximálním popisem. 


 
Forma skladby filmu a literatury je si sobě velice blízka. „Neštěstí samo zamlžuje schopnost pravdivého vidění“, se dočteme v poznámkách na závěr Zkázy šesté armády, 1964 (Schlachtbeschreibung). Autorův rozbor stalingradského kotle je obdobný jako jeho hledání uzlových bodů finanční krize v zatím posledním projektu Plody důvěry, 2009 (Früchte des Vertrauens). V obou případech prolíná hrané úseky s dokumentárními zdroji, citáty, soukromými dotazy, poznatky z archivů a autorskou fikcí.
 
V šesti blocích budou představeny celovečerní filmy: V krajní nouzi, nebezpečí střední cesta smrt zlořečí (In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod), Síla citů (Die Macht der Gefühle) a Různé zprávy (Vermischte Nachrichten); dále budou uvedeny vybrané kapitoly ze dvou monumentálních projektů: Zprávy z ideologické antiky: Marx, Ejzenštejn a Kapitál (Nachrichten aus der ideologischen Antike. Marx – Eisenstein – Das Kapital), Plody důvěry (Früchte des Vertrauens) a pásmo krátkých filmů. Soubor projekcí je sestaven z filmů, které k našemu současnému komplikovanému světu promlouvají více než nikdy před tím.
 
Vstupné na projekce je zdarma, pořadatel vyžaduje on-line registraci na stránkách projetu události
http://alexander-kluge.avu.cz, kde naleznete více informací o díle Alexandera Klugeho.
 
Hlavní partner projektu: wuestenrot.cz
Partneři: dokweb.net, hostbrno.cz, cinepur.cz, radio1.cz, advojka.cz, dokina.cz, pragerzeitung.cz a dctp.de