Palo Fabuš: Moc a subjekt Nietzscheho mořeplavce

Klub AVU (-1)
U Akademie 4
Praha
Czech Republic

Mocní a bezmocní, subjekt a objekt patří k základním racionálním figurám, pomocí nichž rozumíme světu. Cílem přednášky bude podat lehký úvod do pojmu moci a subjektu v rovině mnohosti především u Nietzscheho a částečně u Foucaulta.

Palo Fabuš (1983) je ktitik a teoretik. Absolvoval Katedru mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně; současně píše disertační práci v rámci Katadry sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2007 spoluzaložil Jlbjlt. Od roku 2009 je editorem časopisu Umělec a od roku 2011 je jeho šéfredaktorem.

Upoznění: Veškeré veřejné přednášky pracoviště DigiLab se od prosince 2012 budou konat v Klubu AVU.