Studentský workshop laboratoře ALMA – Přínos výsledků materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

Uměleckoprůmyslové muzeum MG v Brně
Czech Republic

Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2013 proběhne první workshop určený studentům restaurátorských a umělecko-historických oborů z Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Filozofické fakulty MU Brno organizovaný laboratoří ALMA ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Workshop se uskuteční v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea MG v Brně. V rámci workshopu proběhnou odborné přednášky doplněné o praktické ukázky materiálových analýz používaných v naší laboratoři ALMA a také v zahraničí. V průběhu workshopu bude možnost navštívit ateliér keramiky. Na závěr workshopu bude uspořádána exkurze do Jurkovičovy vily. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pro studenty uvedených škol účast zdarma. Mimobrněnským budou proplaceny náklady na dopravu a ubytování. Více na www.alma-lab.cz