Bezstarostný po(v)zdech - Lenka Kubelová, Martin Mrkva

Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Lenka Kubelová
čerpá obrazové motivy ze vzpomínek. Svou nahodilostí připomínají její malby fotografické momentky. Cíleným opomíjením detailu působí nedokončeným a povrchním dojmem. Jejich příběh je uzavřen formátem plochy, diváka do děje nevtahuje.

Martin Mrkva
je architektem svých námětů, které jsou mu pomocí světla východiskem k uhlovým kresbám. Vytváří mikrosvěty z textilií, do kterých zahaluje buď zvířecí lebky - jejichž odkaz můžeme chápat ve vztahu k pomíjivosti a smrti, nebo lidskou figuru, která je v kontrastu s lebkami zástupcem života.