Stadtgalerie Mannheim: Štěpánka Sigmundová, Jan Vlček - External Memory / Internal History

Resumé z tiskové zprávy:
Městská galerie v Mannheimu představí od 7. června do 13. července 2014 výstavu External Memory – Internal History Štěpánky Sigmundové a Jana Vlčka. Vernisáž výstavy se uskuteční 6. června od 19:00.

Výstava představí dvě rozdílné pozice dvou mladých konceptuálních umělců, kteří se intenzivně zabývají problematikou paměti, přikrášlováním historie, tak jako vytváření nových skutečností; jejich pozice je na hranici mezi fantazií a realitou, subjektivitou a objektivitou.
 

Štěpánka Sigmundová (*1990, žije a pracuje v Praze) prezentuje sérii fotografií a objektů, které autorka definuje jako externí paměť. Až skoro obsesivně a deníkovou formou dokumentuje pro ní důležité okolí. Instalace je sbírkou objektivizující část její paměti, která je jednak nezávislá na umělci a zpětně neověřitelná její objektivnost. Objekty a fotografie zůstanou ve stádiu nejistoty, protože mají pro umělce osobní význam a divák může pochopit jen omezený rozsah.

 

Jan Vlček (*1977, žije a pracuje v Plzni a v Praze) z pozice reenectora historických událostí osobně analyzuje společensko-politické souvislosti, které kriticky interpretuje a to především v malbě a v dalších rozličných formách jako performance, manifestace, instalace a v pohyblivém obrazu. Standardní tok historie vnímá jako schématickou linii, která se věnuje jednomu výkladu a opomíjí komplexní souvislosti. Autor se právě proto zaměřuje na ohledávání drobných události, které výtvarnými prostředky objasňuje; a dobarvují celek, který se posléze stává zřetelnějším.

Kurátoři: František Zachoval a Benedikt Stegmayer

 

 

Další informace:

Telefon: (0621) 293 3782 / 0173 6129119

E-Mail: benedikt.stegmayer@mannheim.de

www.stadtgalerie-mannheim.de