Galerie AVU: TICHO PO PĚŠINĚ - Petra Křivová, Adam Velíšek

Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Výstava TICHO PO PĚŠINĚ je společným sochařským počinem Petry Křivové z ateliéru Jindřicha Zeithammla a Adama Velíška z ateliéru Jana Hendrycha. Studenti pražské AVU zde představují archetypální objekty využívající vzorů užívaných v umění napříč staletími. Objekty Petry a Adama jsou anachronismy míjejícími aktuální proudy umění. Stojí pevně a nehybně v čase a tichu. Projevuje se v nich snová rovina imaginace a surreálnosti překračující hranice skutečnosti. Typologie prorůstající kulturou navěky. Znaky předávané vědomě i podvědomě. Potřeba ochrany, posvátnost, monumentalita. To vše je obsaženo v aleji objektů dláždících cestu k něčemu, co zrakem nelze zcela uchopit.