5. mezioborová konference ALMA

Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě
Czech Republic