Dům umění: KŘEST KNIHY DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 2013-1998

DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
náměstí Přemysla Otakara II.
České Budějovice
Czech Republic

od 19:30 koncert
NOIZ plays Rausch
Lehn (D) + Bertoncini (IT) + Vrba (CZ)
 
https://www.facebook.com/events/1529978620596639/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.ostinato.cz/3281747
https://www.facebook.com/events/982120611804153

Kniha zahrnuje šestnáct let Domu umění České Budějovice, který se pod vedením kurátora Michala Škody stal jednou z nejprestižnějších institucí pro vystavování současného umění a architektury v České republice. Galerie vykazuje dramaturgicky kompaktní celek, který představuje české (např. Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Ján Mančuška, Eva Koťátková, Dominik Lang), ale i zahraniční umělce (např. Mimmo Paladino, Martin Creed, Carsten Nicolai, Christopher Williams, Lawrence Weiner, Liam Gillick, Heimo Zobernig, Florian Pumhösl). V posledních letech se pravidelně objevují také prezentace architektury (např. Josef Pleskot, Miroslav Šik, Projektil architekti, Takeši Hosaka), které – podobně jako výstavy výtvarného umění – výrazně pracují přímo s prostorem galerie a s médiem výstavy obecně.
 
Kromě úvodních textů je jádrem této knihy archiv výstav, jichž se v Domě umění v letech 1998–2013 odehrálo 151. Nechybí ani obsáhlý rozhovor s kurátorem a podrobná bibliografie. Grafická úprava svým reduktivním stylem vizuálně koresponduje s tím typem umění, na něž se galerie zaměřuje především. Publikace sleduje jedno období jedné galerie, může ale sloužit i jako případová studie k otázce institucionálního provozu v oblasti českého výtvarného umění po roce 1989 – z neobvyklého pohledu výstavního prostoru v jistém smyslu exkluzivního, který zároveň působí mimo hlavní centra.
 
Vychází v nově založené Edici Dokumenty, v níž se Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze zaměřuje na kritické zhodnocení nedávného českého umění.
 
Terezie Nekvindová (ed.), Dům umění České Budějovice 2013–1998 / České Budějovice House of Art 2013–1998, Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, ve spolupráci s Domem umění České Budějovice, Praha 2014.
Texty: A1 Architects, Karel Císař, Adam Gebrian, Karolina Jirkalová, Martin Mazanec, Mjölk architekti, Terezie Nekvindová, Jiří Ptáček
Grafická úprava: Jan Šerých
Překlad: Stephan von Pohl, George Komrower
Česko-anglicky, 368 stran
ISBN 978-80-87108-50-5
Vydání finančně podpořil Státní fond kultury České republiky.