Shromáždění akademické obce AVU ze dne 9. března 2015 / Prezentované příspěvky a další vyjádření