Středy na AVU: MAROŠ KRIVÝ /Estonian Academy of Arts, Tallinn/ URBANITA 86 A KRITIKA SÍDLIŠŤ V DOBĚ POZDNÍHO SOCIALISMU

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

Výstavou Urbanita 86 (1986) vrcholila kritika sídlišť, kterou se architekti v Československu zabývali nejpozději od 70. let. Varianty této kritiky (reformní, ironickou a cynickou) představí Maroš Krivý ve společensko-institucionálním rámci pozdního socialismu. Zdůrazní přitom paralely mezi recepcí postmodernismu a znovuobnovením zájmu o socialistický realismus, jako je například tematizace architektury jako životního prostředí, které ovlivňuje psychiku jednotlivců. Na závěr uvede hypotézu o kontinuitě mezi kritikou sídlišť a post-socialistickou neoliberální urbanizací.
 
Maroš Krivý (*1981) je vedoucí katedry Urban studies na Fakultě architektury Estonské akademie umění v Tallinnu. Titul Ph. D. obhájil na Helsinské univerzitě ve Finsku (2012). Zabývá se historií kritiky sídlišť a pozdně-socialistickou recepcí postmodernismu v česko-slovenské architektuře. Mezi jeho publikace patří Greyness and Colour Desires: The Chromatic Politics of the Panelák In Late-Socialist and Post-Socialist Czechoslovakia (Journal of Architecture, 2015) a Postmodernism or Socialist Realism? The Architecture of Housing Estates in Late Socialist Czechoslovakia (Journal of the Society of Architectural Historians, 2016). Jeho články byly publikované též v časopisech Footprint, City a International Journal of Urban and Regional Research. V roce 2014 organizoval konferenci Socialist and Post-Socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights (Tallinn). Podobnými tématy se zabývá ve své vizuální práci (New Coat of Paint, Political Economy of Landscape). Je vítězem sittcomm.award (2011).
 
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro
 
Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění AVU.
Technická podpora Digilab AVU, on-line stream Česká televize.
 
Přednášky jsou dostupné online na stránce online streamů www.ceskatelevize.cz/porady/extra nebo později ze záznamů v iVysílání: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000006-stredy-na-avu/dily/
 
Více na: http://vvp.avu.cz/