STŘEDY NA AVU: Podzimní cyklus

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

19-10-2016, 18:00
FINALISTÉ CENY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
ALEŠ ČERMÁK / KATARÍNA HLÁDEKOVÁ / ANNA HULAČOVÁ / MATYÁŠ CHOCHOLA / JOHANA STŘÍŽKOVÁ
Již po deváté se na AVU představí prostřednictvím krátkých prezentací finalisté prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého, která je udělována českým umělcům a umělkyním do 35 let. Přijďte ještě před vyhlášením vítěze zjistit víc o samotných finalistech a o jejich pracích vystavených ve Veletržním paláci v Praze.
 
2-11-2016, 18:00
NORBERT LACKO
RÁMCE MODERNITY: O KRITICKOM MYSLENÍ AKO VOJNOVOM AKTE A TOM ČO MÔŽE BYŤ ZA JEHO HRANICAMI
Kritické myslenie ako vojnový akt chápe problém umenia v úzkom prepojení s chápaním sociálneho sveta ako dynamického prostredia vytváraného mocenskými vzťahmi. Mocenská dimenzia tu nie je prítomná len ako dodatok teórie umenia, ale priamo ako základný konštrukčný prvok v podobe ontologického minima, a zároveň zdroja dynamiky historického diania. Pre nás to môže znamenať problém, s ktorým sa je potrebné vysporiadať, aby sa uchopenie umenia nedialo len formou negatívneho poukazovania na historické krivdy, vykorisťovania, alebo ako demystifikácia ideologických mystifikácií, ale tak, aby bolo možné vybudovať pozitívnu vedu o dielach a estetickej skúsenosti.
 
9-11-2016, 18:00
LADISLAV ZIKMUND-LENDER
VZPŘÍČENÉ OBRAZY
Neheterosexuální (queer) identity jsou implicitně i explicitně součástí minulé i současné vizuální tvorby. Vypovídají o životní zkušenosti těch, kteří o své jinakosti nemohli a nesměli mluvit a psát. Přednáška představí možnosti queer čtení a (sebe)identifikace děl z oborů vizuálního umění, architektury, designu i sběratelství.
 
30-11-2016, 18:00
ANTKE ENGEL
BOSSING IMAGES: SUBVERTING NORMALCY THROUGH QUEER CULTURAL POLITICS
In this talk I will present „Bossing Images. The Power of Images, Queer Art, and Politics“, an ongoing series of curated evenings that started in 2012 at the NGbK Berlin. Bossing Images proposes bossiness as a framework through which to foreground the desiring but not always, hierarchical but never fully stabilized power relations that shape the production, reception, and circulation of art. The series draws on Elspeth Probyn’s thesis that desire travels in images, and inspires me to reflect upon artistic practices and queer cultural politics that intervene in regimes of normalcy.
 
Cyklus připravila Anna Daučíková, moderují Tomáš Hříbek a Terezie Nekvindová
 
 
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE
U AKADEMIE 4, AULA – 3. PATRO
 
POŘÁDÁ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ AVU
TECHNICKÁ PODPORA DIGILAB AVU
ON-LINE STREAM ČESKÁ TELEVIZE
 
více na: http://vvp.avu.cz/