Aula AVU: PROKOP BARTONÍČEK — O VYBRANÝCH PRACÍCH

22.11.2016
17:00
Akademie výtvarných umění v Praz
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

DIGILAB AVU UVÁDÍ PROKOPA BARTONÍČKA — UMĚLCE S VÝRAZNÝM ENTUZIASMEM EXPERIMENTU, KTERÝ SVOU JEDINEČNOU KOMBINACÍ METOD A TECHNOLOGIÍ VKLÁDÁ DO KAŽDÉHO PROJEKTU. DÍKY TOMU JE TAKÉ PROKOP BARTONÍČEK DRŽITELEM CENY PRESTIŽNÍHO FESTIVALU PROPOJUJÍCÍHO TECHNOLOGIE A UMĚNÍ — "ARS ELECTRONICA".

AULA AVU — ÚTERÝ 22. 11. 2016 OD 17:00!!

http://www.prokopbartonicek.com/