Nový kurz Digilabu AVU: Free software a hardware

21.03.2017
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Digitální laboratoř
Praha 7
Czech Republic

Pravidelný kurz svobodné a otevřené technologie pro výtvarnou i výstavní praxi
MgA. Kryštof Pešek

Na sebe navazující série pravidelných přednášek si klade za cíl, nejen přiblížit studentům samotné praktické dovednosti při používání technologií, ale také podpořit schopnost kriticky reflektovat dopady její obecné přítomnosti.
Kurz je obecně určen všem zájemcům o práci s technologiemi, studentům bez předešlé zkušenosti je vřele doporučena první přednáška, která je věnována úvodu do tématu.
Následující přednášky budou mít podobu praktických dílen, které se budou věnovat již konkrétním technologickým řešením.

Zájemci o kurz jsou přímo vybízeni k aktivní účasti na dílně, ať už konzultací technického provedení jejich vlastních prací anebo přínosem osobitého pohledu na vztah technologií a člověka. Kurz je koncipovaný tak, aby byl schopen pojmout co možná nejpočetnější, ale vždy nutně omezený počet takových zájemců. Konzultaci nad rámec kurzu bude možné individuálně domluvit, ale je podmíněna účastí studenta na kurzu minimálně z 50%.
Preference a účast posluchačů jsou prioritou.

Harmonogram:

ZS, Pátek 10:00-12:00, 2h/T

okruhy:
Svobodný hardware a Hardware úvod, přehled zajímavých nástrojů
Základní práce s Raspberry PI, Arduino a jejich modifikace, úvod do textového rozhraní a GIT
Práce s OS GNU/Linux, nezbytné minimum
Obrazové formáty, konverze videa a zvuku práce s FFMPEG
Práce na konkrétních projektech, praktická instalace
Úvod do pokročilejších použití představení síťových možností platformy
Synchronizace videa vícera instancí
Pokročilejší práce s Raspberry PI
Úvod do live-coding nástrojů
Seznámení se s free-softwary pro práci se zvukem a obrazem (Processing,
Open Frameworks, Pure Data, Supercollider)
Implementace generativních systémů ve výstavní praxi
Intervence do veřejného prostoru, net-art, tactical media
Práce na konkrétních projektech studentů