Cyklus přednášek Středy na AVU - Jak lze učit dějiny a teorii moderní a současné architektury?

12.04.2017 - 10.05.2017
18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula AVU
Praha 7
Czech Republic

AVU VÁS ZVE NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK STŘEDY NA AVU
JAK LZE UČIT DĚJINY A TEORII MODERNÍ A SOUČASNÉ ARCHITEKTURY?
 
12. 4. 2017, 18:00
Vendula Hnídková: Lekce z Loose – meze interpretace.
Význam Adolfa Loose spočívá nejen v originálním přístupu k architektonické produkci, ale i v kritickém pohledu na společnost přelomu 19. a 20. století. Loosův odstup od dobových konvencí byl formován jeho netradičním vzděláním, které namísto tehdy běžného studia na technice nebo akademii vyměnil za několik formativních let strávených v USA. Nakolik je Loosova osobní zkušenost inspirativní pro adepty architektury na prahu 21. století?
 
26. 4. 2017, 18:00
Hubert Guzik: Jak si vlastně přejí bydlet naši pracující?
Teoretik architektury Karel Teige se v roce 1932 domníval, „že si lidé vynutí, aby o věcech bytových rozhodovali v první řadě sociologové a potom teprve architekti". Přednáška se pokusí objasnit, zda se tato předpověď měla šanci naplnit a přiblíží, jak si vlastně přáli bydlet „naši pracující“, pro něž po válce začala vznikat hromadná bytová výstavba. Styčné a mrtvé body na pomezí architektury a sociologie budeme sledovat od 30. do 50. let 20. století.
 
10. 5. 2017, 18:00
Maria Topolčanská: K čemu je teorie.
Jak studovat a učit teorii architektury v diskursním rámci, v jakém se architektura dnes nachází? Kde architektura hledá svou autoritu a motivaci?  Souvisí vůbec akademické vzdělávání a ambice architektonické praxe?
 
Cyklus připravil a moderuje Tomáš Pospiszyl
 
 
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE
U AKADEMIE 4, AULA – 3. PATRO
 
POŘÁDÁ KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ AVU
TECHNICKÁ PODPORA DIGILAB AVU
 
více na: www.avu.cz