6. mezioborová konference ALMA

Augustiniánské opatství
Mendlovo náměstí
Brno
Czech Republic

6. mezioborová konference ALMA, se bude konat ve dnech 31. května – 3. června 2017 v Brně v prostorách Augustiniánského opatství, Mendlovo náměstí. Na organizaci konference se bude podílet Česká i Slovenská republika. Z ČR se kromě AVU Praha a Ústav anorganické chemie AVČR v.v.i, Řež připojila Masarykova univerzita Brno (MU), Moravská galerie Brno (MG) a Krystalografická společnost (CSCA). Ze Slovenské republiky jsou spoluorganizátory Slovenská technická univerzita v Bratislavě (STU) a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě (VŠVU).

Tématem letošní konference je Malířské dílo jako příběh.

Malířská díla se mění i poté, co byla vytvořena, a tyto změny, mnohdy významné, ovlivňují jejich identitu a autenticitu. Konference se zaměří na mezioborové případové studie mapující proměny malířských děl v čase, a to z jakéhokoliv úhlu pohledu. Tématy k diskusi budou především:

(i) procesy degradace materiálů,

(ii) „životní příběhy“ děl ve světle historických vs. analytických dat,

(iii) restaurování a záchrana moderního umění

Web konference: www.alma-lab.cz/cs/konference-alma-2017
Přihlášení   na konferenci: www.alma-lab.cz/cs/registrace-na-konferenci