Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác: ANAMNÉZA POZOROVATELE

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Czech Republic

Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze
 
ANAMNÉZA POZOROVATELE
15. 6. — 10. 9. 2017
 
Výstava klauzurních prací Ateliéru Intermediální tvorby II / Školy Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského, Akademie výtvarných umění v Praze
 
Markéta Donátová, Veronika Franková, Anna Hálová, Martin Chlanda, Anna-Linnea Kukkonen, Artur Magrot, Tomáš Moravec, Gergő Nagy, Jakub Rajnoch, Andrea Sobotková, Daphne Standaar, Denisa Švachová, Anette Takacs
 
a hosté:
Kira Bogdashkina a Elko Braas, Ateliér Floriana Slotawy, Kunsthochschule Kassel
Nicolas Prokop, Ateliér sochařství, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 
Akademie výtvarných umění v Praze spolu s Galerií hlavního města Prahy představují výstavu klauzurních prací studentů tří ateliérů uměleckých škol z Prahy a z německého Kasselu. Všechny tři tyto ateliéry spojuje spřízněný umělecký program a zájem o současné možnosti prostorových uměleckých forem ve vztahu k proměňujícím se sociálním, kulturním a technologickým paradigmatům. Současná výstava je jedním z výstupů jejich systematické spolupráce, zahrnující vzájemné studentské výměny, tvůrčí dílny, setkání, debaty a výstavní projekty. Tyto činnosti by měly být základnou pro vytvoření funkčního rámce pro trvalou kooperaci těchto institucí.
 
Přípravu studentské výstavy v Galerii hlavního města Prahy provázela ateliérová debata o předpokladech vnímání uměleckého díla jeho divákem, která vyústila v řadu otázek: Jak by měl vypadat rituál, který by umožnil člověku 21. století prohlédnout skrze složitou masu informací a uvidět skutečnost? Jakým gestem bychom dnes mohli navrátit všudypřítomným obrazům jejich autenticitu? Tím, že je popřeme? Zničíme, zmnožíme, nebo se smíříme s jejich složitostí a těkavostí?
 
Výstava představí díla šestnácti českých a zahraničních studentů, jejichž práce jsou převážně intermediálního charakteru, zacházejí se zvukem i s videem, vždy však, formou instalace či objektu, pracují aktivně s prostorem. Otázky vztahování se k prostoru, umístění díla v rámci určitého kontextu a úvahy o situaci diváka jsou pro všechny zúčastněné ateliéry stěžejní.

Specifický výstavní prostor Colloredo-Mansfeldského paláce nabídl studentům možnost vyzkoušet mnohé z těchto témat v praxi velmi konkrétně. Prostor historického paláce je z pozice umělců a kurátorů komplikovaný. Je to bývalý obytný prostor palácového charakteru s vlastní historickou pamětí. Je sám uměleckým dílem. Je však také intimní, má silný charakter a může diváka svést k různým způsobům pozorování. Je vším jiným než neutrálním výstavním prostorem – takzvanou „white cube“, jejíž bílé stěny se staly současným konsenzem pro vystavování uměleckých děl, jejíž neosobní charakter umožnuje přivést návštěvníky k očekávanému způsobu uvažování a chování. V níž dílo získává statut nedotknutelnosti.
 
Výstavní koncepce byla proto založena na zkoumání možností obou výstavních principů – prací s přirozeným vs. umělým kontextem. Byla vytvořena ideální fyzická „white cube“ a na počátku instalace umístěna do nejcharakterističtějšího místa Colloredo-Mansfeldského paláce – historického Tanečního sálu. Odtud si pak každý ze studentů vzal její větší či menší segment jako symbolickou platformu pro představení své práce. Hledání vztahu díla k této symbolické výstavní platformě se pro každého z nich stalo zároveň hledáním pozice umělce vůči prezentaci jako takové – vztahu k prostoru, k výstavní instituci, k divákovi.

Kurátorka Jitka Hlaváčková // Architektonická koncepce: Markéta Donátová, Veronika Franková, Andrea Sobotková // Grafik výstavy: Dušan Marcinko // Doprovodné programy k výstavě: Lucie Haškovcová // Překlady: Stephan von Pohl

 
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
 
Sobotní výtvarné workshopy
so 29. 7. 2017, 13:00 – 18:00 Intervence v prostoru, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
so 19. 8. 2017, 13:00 – 18:00 Odpověď jako artefakt, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Ve výtvarných reakcích budeme po formální a obsahové stránce vycházet z vystavených děl současných mladých autorů. Do reprodukcí fotografií specifických prostorů Colloredo-Mansfeldského paláce zakreslíme návrhy prostorových objektů, experimentálních instalací a dalších intervencí umístěných do historického patra piano nobile. Dále rozpracujeme princip roztříštěné white cube, kdy pomocí 3D bílých objektů budeme komunikovat s prostorem výstavy. Pokusíme se hledat odpovědi na otázky týkající se současného umění.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
pá 8. 9. 2017, 15.00 – 18.00 Prostor bílé kostky I, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 10. 9. 2017, 15.00 – 18.00  Prostor bílé kostky II, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Zaměříme se na možnosti prostorových forem a čerpání ze zdrojů, pramenících z vlastního potenciálu, výtvarných zkušeností nebo získaných informací. Pro účastníky výtvarného workshopu budou připraveny bílé krychle jako drobné architektury. Povrch bílé kostky se stane podkladem pro sebevyjádření - kresebný příběh, malovaný autoportrét, představa o světě, sestava dalších geometrických tvarů, experimentální techniky perforace nebo asambláže.

 
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy a skupiny.
 
Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na RD.
 
 
www.avu.cz
www.ghmp.cz
www.umprum.cz
http://www.kunsthochschulekassel.de