Digilab: Annika Lundgren / Klas Eriksson

12.12.2017
18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 aula AVU
Praha 7
Czech Republic

Annika Lundgren / Klas Eriksson
 
Autorská prezentace švédských umělců z Gothenburgu, kteří pracují se společenskými/kulturními a politickými motivy západní civilizace. Jejich tvorba zasahuje do několika médií současného umění – socha, malba, fotografie, video art, instalace, performance…
Oba autoři mají odlišný přístup k práci s vizuálním materiálem. Lundgren zachovává společensko/politický obsah, který ale manipuluje, kdežto Eriksson abstrahuje směrem ke konkrétnímu umění, k artefaktu.
 
Lungren představí živou performance během její prezentace.
 
Tato prezentace doprovází výstavy v Galerii NTK, které budou uvedeny 13.12. v 18:00.
 
Artist talk of Swedish artists based in Gothenburg, who work with social/cultural and political motifs of Western civilization. Their work is including several contemporary art forms – sculpture, painting, video art, installation, performance… Both artists have different approaches to the work with visual material. Lundgren is keeping some social/political content that she manipulates, while Eriksson is abstracting from it towards more concrete art production – artefacts.
 
Lundgren will include one live performance in her artist talk.
 
This presentation is connected to the exhibition opening on 13 Dec at 18:00.
 
Annika Lundgren (1964, Berlín, Kodaň, Gothenburg) je umělkyně, která studuje strukturu západního politického narativu. Lundgren porovnává různé politické, performativní, teoretické a kulturní prvky a přístupy. Buduje tak nové perspektivy současného umění. Mnoho jejích projektů má dlouhodobý charakter, a jsou tak vlastně výzkumem (např. Performing Resistance, Ir/rationalities in Power Structures and Resistance Strategies, The Power & Illumination Project). Lundgren působila jako profesor na Akademii Valand v Gothenburgu a na Královské akademii výtvarných umění v Kodani. V současnosti je uměleckým ředitelem výtvarné platformy Skogen v Gothenburgu, a dále také rozvíjí nové formy kolektivního vzdělávání v právě založeném projektu Škola Skogen.
 
Annika Lundgren (1964, Berlin, Copenhagen, Gothenburg) is an artist and educator who investigates the construction of the Western political narrative. Lundgren juxtaposes different political, performative, theoretical and cultural elements and discourses in order to develop new perspectives on contemporary society. Much of her work consist in long-term investigations, amounting to research projects (eg. Performing Resistance, Ir/rationalities in Power Structures and Resistance Strategies, The Power & Illumination Project). Lundgren worked as a professor at The Valand Academy (Gothenburg) and The Royal Danish Academy of Fine Arts (Copenhagen). Currently, she is an artistic director at the art platform Skogen in Gothenburg, and is furthermore exploring ways of learning collectively in a recently launched project the Skogen School.
www.annikalundgren.net
 
 
Klas Eriksson (1976, Stockholm, Gothenburg) je umělec, který zpracovává motivy prostředí alternativních společenských skupin asociovaných kolem jednotného společenského/kulturního tématu, a které komunikují pomocí kodifikovaných znaků. Eriksson používá příbuzný jazyk těchto alternativních kultur při tvorbě ryze uměleckých děl, soch, objektů, obrazů a vizuálních intervencí do veřejného prostoru. Také happeningy a performance, které organizuje, mají často charakter subkulturní události. Umění mu umožňuje  překlenout polohy projevu, které jsou na opačných pólech společenského/kulturního žebříčku. Eriksson spojuje kulturou „nízkou” a „vysokou” a hranici mezi nimi dělá neviditelnou nebo její existenci zpochybňuje.
 
Klas Eriksson (1976, Stockholm, Gothenburg) is an artist who works with motifs that come from alternative cultures, environments, social groups. This alternative social environments are organized around collective themes and are using coded language. Eriksson is using similar language when working with traditional art forms as sculptures, objects, paintings and visual interventions into public spaces. He is also organizing happenings and performances that often have sub-cultural character. Visual art production is helping him to bridge the gap between opposing sides of social/cultural hierarchy. Eriksson is connecting “high” and “low” culture and he is making the borders invisible or at least questionable.
www.klaseriksson.org
 
Alexander Peroutka